Kandungan Rumput Mutiara

0 Comments

Kandungan penting : Kandungan kimia : Baihua she-she cao mengandung : Hentriacontane, stigmasterol, ursolic acid, oleanolic acid, Beta-sitosterol, sitisterol-D-glucoside, p-coumaric acid, flavonoid glycosides, dan baihuasheshecaosu (kemungkinan analog coumarin).     Sumber : Kitab Tanaman Obat Nusantara

Rumput Mutiara

0 Comments

Rumput mutiara tumbuh rindang berserak, tinggi 15-50 cm, tumbuh subur pada tanah lembap di sisi jalan, pinggir selokan, mempunyai banyak percabangan. Batang bersegi, daun berhadapan bersilang, tangkal daun pendek / hampir duduk, panjang daun 2-5 cm, ujung runcing, tulang daun satu di tengah. Kandungan penting : Kandungan kimia : Baihua she-she cao mengandung : Hentriacontane, …