Lada

0 Comments

Tanaman ini merupakan herba tahunan dengan batang bulat, beruas, bercabang, mempunyai akar pelekat, berwarna hijau kotor. Daun tunggal, bulat telur, pangkal bentuk jantung, ujung runcing, tepi rata, panjang 5-8 cm, lebar 2-5 cm, pertulangan menyirip, berwarna hijau. Bunga majemuk, bentuk bulir, menggantung, panjang dan berwarna hijau. Buah buni, bulat, buah muda berwarna hijau dan setelah …